Agricultură

Numarul animalelor la sfarsitul anului

Parcul de tractoare si principalele masini agricole

Productia agricola animala 2018

Productia agricola de bunuri si servicii agricole

Productia agricola vegetala la principalele culturi

Productia medie la hectar la principalele culturi 2018

Productia medie de struguri la hectar 2018

Productia totala de fructe 2018

Productia totala de struguri 2018

Suprafata cultivata cu principalele culturi

Suprafata viilor pe rod 2018