Agricultură

Numarul animalelor la sfarsitul anului

Parcul de tractoare si principalele masini agricole

Productia agricola animala 2016

Productia agricola de bunuri si servicii agricole

Productia agricola vegetala la principalele culturi

Productia medie la hectar la principalele culturi 2016

Productia medie de struguri la hectar 2016

Productia totala de fructe 2016

Productia totala de struguri 2016

Suprafata cultivata cu principalele culturi

Suprafata viilor pe rod 2016