Populaţia

Populatia cu domiciliul in judet pe grupe de varsta

Durata medie a vietii pe sexe

Migratia interna pe medii 2018

Miscarea naturala a populatiei pe medii 2018

Populatia pe sexe si medii

Populatia rezidenta pe grupe de varsta

Ratele de fertilitate pe grupe de varsta 2018