Sănătate

Paturi in spitale si personalul medico-sanitar

Principalele unitati sanitare cu proprietate majoritar privata

Principalele unitati sanitare cu proprietate majoritara de stat